Bergens Schakklubs terminliste
Høstsesongen 2016

 
Onsdag 31.08 2016Onsdagshurtigsjakk   (første turnering)
   Siste onsdag i august, september, oktober og november blir det hurtigsjakkturnering.
   Sted: Rosenbergsgaten 9 i Bergen.
   Påmeldingsfrist:Kl. 18.45 hver spilledag.
   Start 1.runde: kl. 19.00
   Spilledatoer: Onsdagene 31.08, 28.09, 26.10, og 30.11 (4 turneringer).
   Startavgift: Kr. 50.
   System: 4 runder Monrad med betenkningstid 20 minutter pr. spiller pr. parti.
Det spilles i en, to eller tre ratinggrupper avhengig av deltakertall.
   Hvem kan spille:Åpent for alle sjakkspillere uavhengig av klubbmedlemsskap.
 
Tirsdag 06.09 2016Høstturneringen   (første runde)
   Turneringen spilles på tirsdager kl. 19.00 (ikke hver tirsdag)
   Sted: Rosenbergsgaten 9 i Bergen.
   Påmeldingsfrist:Tirsdag 06.09 kl. 18.45 (etteranmeldinger mulig hvis det er plass i gruppene)
   Start 1.runde: Tirsdag 06.09 kl. 19.00
   2.runde: Tirsdag 20.09 kl. 19.00
   Startavgift: Junior: 200,- Andre: 250,- (Gratis for gullmedlemmer!)
   Betenkningstid: 90 minutter / 40 trekk, deretter 30 minutter pr. 15 trekk
   Antall runder: Det spilles 7-11 runder, avhengig av deltakerantall.
   Rating: Alle grupper rates hos Norges Sjakkforbund og FIDE.
   Hvem kan spille:Alle deltakere må være hoved- eller bimedlemmer i Bergens Schakklub.
 
Onsdag 07.09 2016Generalforsamling
   Kl. 19.30: Årsberetning, regnskap, framlagte forslag og valg.
Deretter premieutdeling for Vårturneringen 2016.
 
Mandag 12.09 2016Barnegruppen    (første gang)
   Barnegruppen har sjakkundervisning for barn og ungdom over 10 mandagskvelder.
 
Torsdag 15.09.2016Sjakkurs for voksne (første gang)
   Sjakkundervisning for voksne over 10 torsdagskvelder. Nedre aldersgrense 18 år.
 
Onsdag 28.09 2016Onsdagshurtigsjakk   (andre turnering)
   Se informasjon lenger oppe på siden.
 
Onsdag 26.10 2016Onsdagshurtigsjakk   (tredje turnering)
   Se informasjon lenger oppe på siden.
 
29-30.10 2016Vestlandsserien
 
11-13.11 2016Bergen Grand Prix
   Sted: Nordnes Bydelshus.
   Påmeldingsfrist: Hos Turneringsservice innen kl. 16.00 fredag 11.11 2016 eller på spillestedet fram til kl. 18.30.
   Start 1. runde: Fredag 11.11 kl. 19.00
   Spilleplan: 2. runde lørdag kl. 10:00
3. runde lørdag kl. 14:30
4. runde søndag kl. 10:00
5. runde søndag kl. 14:30
Premieutdeling straks etter siste parti.

Om ønskelig kan en spiller velge å stå over første runde og få et halvt poeng.
Dette må opplyses ved påmelding.
   Spillesystem: 5 runder Monrad
   Gruppeinndeling: Gruppe A (Elo 1750+)     B (Elo 1250 - 1749)     C (Under Elo 1250 eller uratet).
Det er anledning til å stille 1 klasse høyere enn egen rating tilsier.
Man må altså minst være klasse 2 for å spille i gruppe A og minst klasse 4 for å spille i gruppe B.
   Rating:Turneringen blir ratet hos Norges Sjakkforbund og FIDE.
   Startavgift: Junior: kr 350,- Andre: kr 500,-
Det er kr 100 i rabatt på startavgiften ved påmelding senest onsdag 9. november.
   Premiering: A: 2500/1500/1000, B: 1500/1000 og C: 1500/1000 + klassevis premiering.
Ved mindre enn 50 deltakere kan premiene reduseres.
   Betenkningstid: 90 minutter / 40 trekk og 30 minutter / resten
   Hvem kan spille: Alle deltakere må være medlemmer i Norges Sjakkforbund eller et annet forbund tilsluttet FIDE.
 
Onsdag 30.11 2016Onsdagshurtigsjakk   (fjerde turnering)
   Se informasjon lenger oppe på siden.
 
03-04.12 2016Vestlandsserien

Til Bergens Schakklubs hjemmeside

Laget av Eirik T. Gullaksen