Bergens Schakklubs terminliste
Høstsesongen 2017

 
Onsdag 30.08 2017Onsdagshurtigsjakk   (første turnering)
   Siste onsdag i august, september, oktober og november blir det hurtigsjakkturnering.
   Sted: Rosenbergsgaten 9 i Bergen.
   Påmeldingsfrist:Kl. 18.45 hver spilledag.
   Start 1.runde: kl. 19.00
   Spilledatoer: Onsdagene 30.08, 27.09, 25.10, og 29.11 (4 turneringer).
   Startavgift: Kr. 50.
   System: 4 runder Monrad med betenkningstid 20 minutter pr. spiller pr. parti.
Det spilles i en, to eller tre ratinggrupper avhengig av deltakertall.
   Hvem kan spille:Åpent for alle sjakkspillere uavhengig av klubbmedlemsskap.
 
Tirsdag 05.09 2017Høstturneringen   (første runde)
   Høsturneringen spilles i likhet med sist Vårturnering etter Konradsystem med 11 runder. Man kan delta i de rundene man selv ønsker.
Man må registrere seg hver tirsdag man skal spille, innen kl. 18.50.
Registrering kan gjøres personlig eller via epost (klubbpost@bergensjakk.no) eller SMS (980 69 851).
Påmelding før første runde kan gjøres hos Turneringsservice.
Runden settes opp kl. 18.50 hver spillekveld med de spillerne som har registrert seg til runden.
NB! Vi vil prøve å få en egen mesterklasse med 6 eller 8 spillere. Disse vil i såfall spille 5 til 7 runder etter Bergersystem.
Hvis det ikke blir egen mesterklasse vil klubbmesteren bli den som vinner Konradturneringen.
   Sted: Rosenbergsgaten 9.
   Påmeldingsfrist:Alle tirsdager kl. 18.50
   Rundestart: Alle tirsdager kl. 19.00
   Spillekvelder: Alle tirsdager fra 5. september t.o.m. 28. november, unntatt 19. september (sykkel-VM) og 10. oktober (høstferie).
   Startavgift: Junior: kr. 200    Andre: kr. 250. Gratis for gullmedlemmer!
   Betenkningstid: 90 minutter / 40 trekk og 30 minutter / resten
   Gruppeinndeling:Det spilles i 2 grupper: A (klasse M, 1 og 2) og B (klasse 3, 4 og 5)
   Hvem kan spille:Alle deltakere må være hoved- eller bimedlemmer i Bergens Schakklub.
   Antall runder: Det spilles 11 runder. Alle runder teller i sammendraget.
Man kan møte samme spiller 2 ganger. Man kan stå over de rundene man ønsker.
   Rating: Begge grupper blir ratet hos Norges Sjakkforbund og FIDE.
 
Onsdag 13.09 2076Generalforsamling
   Kl. 19.30: Årsberetning, regnskap, framlagte forslag og valg.
Deretter premieutdeling for Vårturneringen 2017.
 
Mandag 25.09 2017Barnegruppen    (første gang)
   Barnegruppen har sjakkundervisning for barn og ungdom over 10 mandagskvelder.
 
Onsdag 27.09 2017Onsdagshurtigsjakk   (andre turnering)
   Se informasjon lenger oppe på siden.
 
Torsdag 28.09.2017Sjakkurs for voksne (første gang)
   Sjakkundervisning for voksne over 10 torsdagskvelder. Nedre aldersgrense 18 år.
 
Onsdag 25.10 2017Onsdagshurtigsjakk   (tredje turnering)
   Se informasjon lenger oppe på siden.
 
4-5.11 2017Vestlandsserien
 
17-19.11 2017Bergen Grand Prix
   Sted: Nordnes Bydelshus.
   Påmeldingsfrist: Hos Turneringsservice innen kl. 16.00 fredag 17.11 2017 eller på spillestedet fram til kl. 18.30.
   Start 1. runde: Fredag 17.11 kl. 19.00
   Spilleplan: 2. runde lørdag kl. 10:00
3. runde lørdag kl. 14:30
4. runde søndag kl. 10:00
5. runde søndag kl. 14:30
Premieutdeling straks etter siste parti.

Om ønskelig kan en spiller velge å stå over første runde og få et halvt poeng.
Dette må opplyses ved påmelding.
   Spillesystem: 5 runder Monrad
   Gruppeinndeling: Gruppe A (Elo 1750+)     B (Elo 1250 - 1749)     C (Under Elo 1250 eller uratet).
Det er anledning til å stille 1 klasse høyere enn egen rating tilsier.
Man må altså minst være klasse 2 for å spille i gruppe A og minst klasse 4 for å spille i gruppe B.
   Rating:Turneringen blir ratet hos Norges Sjakkforbund og FIDE.
   Startavgift: Junior: kr 350,- Andre: kr 500,-
Det er kr 100 i rabatt på startavgiften ved påmelding senest onsdag 9. november.
   Premiering: A: 2500/1500/1000, B: 1500/1000 og C: 1500/1000 + klassevis premiering.
Ved mindre enn 50 deltakere kan premiene reduseres.
   Betenkningstid: 90 minutter / 40 trekk og 30 minutter / resten
   Hvem kan spille: Alle deltakere må være medlemmer i Norges Sjakkforbund eller et annet forbund tilsluttet FIDE.
 
Lørdag 25.11 2017Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP
   Hurtigsjakkturnering for barn og unge.
 
Onsdag 29.11 2017Onsdagshurtigsjakk   (fjerde turnering)
   Se informasjon lenger oppe på siden.
 
02-03.12 2017Vestlandsserien

Til Bergens Schakklubs hjemmeside

Laget av Eirik T. Gullaksen